© 2010 Muradiye Kültür Vakfı, Ankara
Her hakkı saklıdır. Kaynak verilmeksizin alıntılama yapılamaz.
Hakkımızda

Genel Bilgi
Muradiye Kültür Vakfı, 1978 yılında Ankara’da kurulmuştur. Muradiye kelime olarak -güzele ve iyiye dair - tüm dileklerin gerçekleştiği yer anlamındadır. Vakfımız, kurulduğu günden itibaren akıl ve gönül kanatlarına sahip nesiller yetiştirebilmeyi murad etmiştir. Açmış olduğu okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğretim okulları, Kur’an kursları, camileri, yüksek öğrenim yurtları ile insana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu vurgulamıştır.

Amacımız
Allah’ın ezelî ve ebedî ilmini, İslâm’ın değerlerini her nefeste yaşamak ve yaşatmak; Bu amacın gerçekleşebilmesi için de tüm kurumlarımızda gönül birlikteliği oluşturmak.
Amacımıza Ulaşmak İçin Geliştirdiğimiz Modelimiz: Yek-Vücud Modeli
Davamıza lâyıkıyla hizmet için “yek vücud” olabilmek gerekir…
Numan ibni Beşir radıyallahu anhüma' dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah (SAV) şöyle buyurdular:
"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.“

Merhum Kurucularımız
(Merhum) Rıza Çöllüoğlu-Muradiye Kültür Vakfı Onursal Başkanı


(Merhum) Mustafa Kalfaoğlu-Muradiye Kültür Vakfı Kurucu Genel Başkanı

 

 

Mütevelli Heyet Başkanı

Cengiz DUYGULU

 

Vakıf Müdürü
Kemal ÖZAYDIN

 

Kuruluş Hikâyesi

Bir gün, iki gönül bir oldu ve hicret etti, can rengi ufuklara..
Kalubelâ’da başlayan dostlukları, bir yüce dava için çıkmıştı yola…
Kara değil apak, pak mı pak bir sevda taşıyorlardı gönül heybelerinde…
Ve bu sevda kanat çırpıyordu geçmişten günümüze yadigar bir yüce emanete…
Aşkın adı hizmet oldu ve fedakârlık libasına büründü.Feragat tacını takındı.Merhamet kılıcını kuşandı….
İşte bu iki gönül, canlarını hatta cananlarını vakfettiler bu yüce dava uğruna…
Böylece
Güneş buz kesti heyecandan.…
Yıldızlar yağdı geceleri mutluluktan…
Yağmur yandı ve alev alev ağladı, sevinçten…
Toprak kucakladı yağmurun gözyaşlarını…
İnsanlık yeniden anlamına kavuştu diye…

İnsanlık yeniden anlamına kavuştu diye…
Çiçekler kelebek olup uçtu…
Dağdaki ceylan bir başka sekti…
Göçmen kuşlar kanatlarıyla alkışladı bu buluşmayı…

Kırılan vazo, göz yaşlarını sildi küçük hizmetçi kızın…
Üzülme dedi, seni düşünen birileri var…
Kimsesizlerin kimsesi, iki gönül dostunu buluşturdu sen ve senin gibiler için…
Onlar, küçük kızın korkudan duracak kalbine hayat verdiler……

Bir yetimin hıçkırıkları şebneme dönüştü yanaklarında…
Saçları ilk kez tanıştı şefkatle…
İlk kez buluştu gözleri, sen çok önemlisin diyen gözlerle…
Onlar, ümit oldular…

Bir çorba, bir sofrayı, bir sofra bir ailenin içini ısıttı…
Annenin içi güldü…
Babanın yüzü güldü…
Bebelerin hem içi hem yüzü güldü…
Onlar, Hızır oldular…

Felâketin adı ve yüzü değişti gün ve gün
Deprem oldu sel oldu, savaş oldu…
Açtığı yaraların adı değişti…
Vahşet oldu, ölüm oldu…
Onlar ille de deva oldu…

İlim için seferberlik ilân edildi
Seferberliği ilân eden de onlardı…
Seferberliğe katılan neferler de …

İlim yuvalarının fikir babası da onlardı…
Manevî mimarları da…

Okulların tuğlasının arasına harç olarak gönüllerini,
Temeline yüreklerini koydular…
Her katını tefekkürle çıktılar
Saygıyla örttüler çatısını…
Sevgiden pencereler açtılar…

“Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler” diyordu şair
Demek ki tüm güzel insanlar, henüz gitmemişti...

İşte,
Hizmet ruhu bitmemişti…
Bu ruh küllerinden yeniden doğuyordu,
İnsanlar her daim muradına ersin diye …
Hizmetin adı Muradiye oldu…


Simgemiz (Logomuz ) ve Anlamı
Türk İslâm Mimarî Sanatı’nın en çok sevilen ve en zengin motiflerini teşkil eden yıldız ve çokgen motifleri, Kur’an’da her an zikredilen
“Gözünü bir daha bir daha çevir bak istersen; sonunda o göz sana dönecektir, âciz ve bitkin .Dünya semasını yıldızlarla donattık, ederim ki yemin.” (Mülk 3,4,5)
Bu tefekkür ayetlerinin bir neticesidir.

Burada çizgiler, belli bir düzen içerisinde öyle zikzaklar çizerek devam ederler ki insanın gözü onları takip etmekte aciz kalır. Bu Allah’ın Ezelî ve Ebedî oluşunun çizgilerle ifadesinden başka bir şey değildir.  Simgemiz olarak tercih ettiğimiz bu motifte yer alan on çokgen ve ortasındaki bir yıldız toplamda on bir etmekte ve bu on bir geometrik şeklin her biri de vakfımızın sahiplendiği on bir değeri simgelemektedir.

Değerlerimiz ve Simgeleri
1. Kur’an : İslâm
2. Kalem : Lisan
3. Bayrak : Vatan
4. Kütüphane : İlim
5. Dede-nine : Aile
6. Sadaka taşı :Yardımlaşma, zerafet
7. Vav : Vefa,birlik
8. Fincan : Muhabbet, sevgi, saygı
9. Ud : Mûsiki
10. Ebru : Sanat, Estetik,
11. Ev : Çevre,Mimarî

Simgelerimizin bizleri davet ettiği değerler
Kur’an-ı Kerim : Hayatı Kur’anla okuyabilmek…
Kalem : “Kâmus, namustur…” hakikatini hatırlamak ve “dil”imize ihanet
etmeden kelâmın manasından kemali devşirebilmek…
Bayrak : “Dur Yolcu! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı…" hitaplarının muhatabı olabilmek…
Kütüphane : İlim semasına akıl ve gönül kanatlarıyla yükselebilmek…
Dede-nine-torun : Dede, nine, torun… ailemizin manası “büyük” kelimesinde gizliydi; anamız ve atamız ömrümüzün bereketiydi…” diyerek “Ne ettik ömrümüze, ne ettik ömrümüzü?” diye bir soruyu hatıra getirebilmek…
Sadaka Taşı : Sadaka taşlarından ilham alabilmek ve emaneti sahibine ulaştırmadaki zerafeti günümüze tercüme edebilmek…
Vavlar : “Vav”ın zerafetinde vahdetle tanışmak; “vav”ın nezaketinde bir ve diri olabilmek… Ve dahi “vav” lardan sakınabilmek…
Fincan : “Bir fican kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözünün ilhamıyla dost
meclislerini yeniden inşa edebilmek…
Ud : Çok insan anlamaz eski mûsikimizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden derken “biz” i hatırlayabilmek…
Ebru : Ahde vefanın renkleriyle suyu bestelemek…Sanatın icrasını böylece dinleyebilmek…
Ev : Bir zamanlar evlerimizin, mahallemizin de bir şahsiyeti olduğunu fark edebilmek ve günümüzün zevksizlik abidesi apartmanlarına bu hakikati haykırabilmek…

Eserlerimiz
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımız
Yavrularımızın yaradılışındaki temiz hamuru lâyıkıyla şekillendirebilmek için…
Gönülleri sevgiyle yıkayacak olan, Muradiye Sevgi Yağmurları,
Dost seslerle çağlayacak olan, Muradiye Sevgi Pınarları,
Barış ormanını yeşertecek olan, Muradiye Sevgi Fidanları,
Dünyada bir kardeşlik ülkesi kuracak olan , Muradiye Sevgi Masalları,
Hayatı neşeyle kucaklayacak olan, Muradiye Sevgi Yunusları,
Dünyayı sevginin tüm renkleriyle kuşatacak olan, Muradiye Sevgi Tomurcukları ,
Yalnızca güzelliklere kıyısı olan, Muradiye Sevgi Deryası,


Okullarımız
Hedefi olan hedefine koşan ama asla yarış atı olmayan…
Ne istediğini bilen ama asla bilmiş olmayan…
İlme sahip olan ilme yön veren ama asla var olan ilmi takip etmekle yetinmeyen…
Yabancı dil hatta diller bilen ama öz dilini asla hor görmeyen …
Sporun tüm dallarında barışa ve centilmenliğe yelken açan ama asla fanatizmle işi olmayan…
Teknolojiyi kullanan ama asla ona mahkum olmayan…
Her görüşe saygılı olan ama asla öz kültüründen taviz vermeyen…
Her zaman barıştan yana ama asla zulümle barışmayan…
Herkese ayıracak vakti olan ama asla zamanı savurmayan…
ve
Her zaman atasının dedesinin yanında olan onları boynu bükük bırakmayan;
İlim, edep, çalışmak, ideal, hedef, okumak, düşünmek, gibi kavramları ete kemiğe büründüren;
Vatan için ölmek kadar vatan için çalışmanın da hak olduğunun farkında olan bir gençlik için
Muradiye Öğretim Kurumları Okulları….

Muradiye Öğretim Kurumları;
Değişimin gelişim olduğunun farkında olan…
Kendi çıkarları için asla haksızlıklara göz yummayan…
Millî manevî değerleriyle var olmayı seçen…
Sanatın incelikleriyle, şahsiyetini işleyen…
Araştıran, karşılaştıran, yorumlayan…
Okuyan…
Düşünen…
Çözüm üreten…
Sevgisini tüm dünyayla paylaşan…
Önce insan sonra liderler yetiştirir…

Ve
Muradiye Ahmet Yesevî İlköğretim Okulu : Ahmet Yesevî gibi gönüllere ışık tutan…
Muradiye Aksoy İlköğretim Okulu : Ak soyunun farkında olan…
Muradiye Hüsniye Hatun İlkokulu : Dünyaya iyi niyet penceresinden bakan…
Muradiye Kanunî İlköğretim Okulu : Dünyanın kanunlarını adaletle inşa eden…
Muradiye Kardelen İlköğretim Okulu : Kardelen gibi, zorluklara meydan okuyan, zor günlerin dostu olan…
Muradiye Nene Hatun Kız Okulları (İlk ve Ortaöğretim ) : Nene Hatun gibi zorlukların zorbalıkların
karşısında devleşen, vatana can feda
diyen…
Muradiye İNCEK ve ERYAMAN Sevgi Okulları (İlk ve Ortaöğretim ) : Sevginin gücüyle akılları ve gönülleri insan
kılan; dünyayı huzurla kuşatan…
Muradiye Erkek Liseleri : Yavuz gibi kararlı ve neyi niçin istediğini
bilen…
Hedefi olan, hedefine koşan ama asla yarış
atı olmayan
nesiller yetiştirmek için …


Yüksek Öğrenim Yurtlarımız
Gençleri;
ilim ve sanat faaliyetleri ile buluşturan,
irfan meclisleriyle tanış kılan,
gönül sohbetleriyle doyuran,
mekânlar…

Özel Bilge Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ANKARA
Özel Bilge Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ANKARA
Özel Bilim Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ANKARA
Özel Aşiyan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ANKARA

Kur’an Kursları
Hayatı Kur’an’ın ışığında okuyabilmek için….
“Onlar Kur’an’ı düşün müyorlar mı yoksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed,24)
“…..Düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik. (Nahl,44)
“Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir.” Hadis-i Şerif
“Allah’ın ayetlerini okuyup, onları uygulamayanlar sadece Allah’ın dedikodusunu yapmış olurlar.”-Hz.Şems

Kur’an Kurslarımız
Muradiye Safiye Yüceler Yatılı Kız Kur’an Kursu (Keçiören/Ankara)
Buhara Hüseyin Seçmen Yatılı Kız Kur’an Kursu ( Keçiören/Ankara)
Fatih Yatılı Kız Kur’an Kursu (Kazan/Ankara)
Yayla Yatılı Kız Kur’an Kursu (Etlik/Ankara)
Lâlezar Yatılı Kız Kur’an Kursu (Gölbaşı/Ankara)
Nur Muhammed Kız Kur’an Kursu(Çubuk/Ankara)
Emir Sultan Yatılı Kız Kur’an Kursu (Sincan/Ankara)
Fatih Yatılı Kız Kur’an Kursu (Sincan/Ankara)
Nihal Hatun Yatılı Kız Kur’an Kursu (Pursaklar/Ankara)
Şeyh Edebali Yatılı Kız Kur’an Kursu (Sirkeli /Ankara)
İrfaniye Kız Kur’an Kursu (Basınevleri/Ankara)
Nenen Hatun Yatılı Kız Kur’an Kursu (Keçiören/Ankara)
Türkobası Yatılı Kız Kur’an Kursu (Sincan/Ankara)

Camiiler
Camiilerimizin Asr-ı saadette ifa ettiği görevi hatırlamaya davette bulanabilmek için …
Görmedin mi, göklerde ve yerde bulunan her şey; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor.
Hac Sûresi 18. Ayet-i Kerime
Bir kişi vaktinde namaz için kalkar, abdestini mükemmel bir şekilde alır, rükusunu, secdesini huşuyla yaparsa onun namazı bembeyaz bir sayfa hâlinde yükselir.
Hadis-i Şerif
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
Mehmet Akif Ersoy
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî
Kâfi değil sadâna cihan-ı Muhammedî
Sultan Selim-i evveli râmetmeyüp ecel
Fethetmeliydi âlemi Şan-ı Muhammedî
Yahya Kemal Beyatlı

Alnımız secdede bulsun bizi her lâhza ezan
Ve hazin ömrümüzün her günü olsun Ramazan,
Zikrimiz Arş’ı geçip ferşe kadar yükselsin
Mâveralardan ümit ettiğimiz ses gelsin
Faruk Nafiz Çamlıbel

Bir mavi ışıkta uyumuş çiniler
Avlularında selvi ve şadırvan sesi
Parıltılar vurmuş kemerlere yer yer
Serin çeşmelerde hülya neşesi
Selahaddin Batu

Şark; maziler, ezanlarla gelirken yâda,
Kubbeler şehri, geçit resmi yapar ecdada
Ali Ulvi Kurucu
Sana ağır gelen o secde var ya
Binlerce secdeden alıp kurtarır seni
Muhammed İkbal

Mekâna, zamana devre o, sultan,
O’dur hakikate kapılar açan
Müminlik yolunda kalbe nur saçan,
İman şûlesidir Allahû Ekber
Bâhtiyar Vahapzâde

Biz kısık sesleriz, minareleri
Sen ezansız bırakma Allah’ım!
Arif Nihat Asya
Sessiz bir gecede, eğer müezzinin sesi güzelse, ki çoğu zaman da öyledir, okunan ezanın etkisi bütün Hristiyanlığın çanlarından daha heybetli,daha vâkur ve güzeldir.
Lord Byron


Camilerimiz
Amine Hatunlar Camii-K.ören/ANKARA
Ganime Cebeci Camii-K.ören/ANKARA
Amine Hatunlar Camii-K.ÖREN/ANKARA
Yurtoğlu Camii-K.ören/ANKARA
Çamlıtepe Mescidi-Siteler/ANKARA
Demirlibahçe Camii-Cebeci-ANKARA
Nur Muhammed Camii-Çubuk/ANKARA
Seyranî Camii-Ostim/ANKARA
Mevlana Camii-Çayyolu/ANKARA
Niyaziye Camii-Urankent/ANKARA
Sami Efendi Külliyesi-Edremit/BALIKESİR
Muradiye Camii-Çay/AFYON
Yusuf Kodi Camii-Korkut/MUŞ


Huzur Evi
Başımızın tacı dedelerimiz ve ninelerimizin hayatlarının bu deminde huzur bestesini dinleyebilmeleri için…


Eğitim Kültür Sanat Adına Düşünen Dergi
İnsanlık ortak paydasında buluşup okuyup düşünebilmenin ve fikri ilerletebilmenin bir değer olduğuna inandığımız için…
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında bizi biz yapan tüm değerler adına birlikte yeniden düşünelim ve üretelim istedik. Değerlerimiz ortak paydasında buluşurken şahsımıza düşen payı ifade etmenin de farklı fikir ve hislerin renklerinden istifade etmek olduğuna inandık.

Yayınlarımız
Kitapların aydınlattığı bir dünyada barış ve huzur başta olmak üzere tüm insanî kavramların hayat bulacağına inandığımız için…

Eğitim Kültür Sanat Faaliyetleri
*Sohbet, Konferans, Seminer, Açık Oturum, Sempozyum
*Sergiler
*Konserler
*Dinletiler
*Barış Mektebi
*Mümtaz Şahsiyetler
*Engelsiz Günler

Paylaşmak Adına…
*Mümtaz İkili: Okumak ve Okutmak
Okumak adına:
Kur’an okumak isteyen , hafız olmak isteyen evlâtlarınızın “okumak” haklarını teslim etmek ;
İlköğretimden üniversiteye okumak isteyen tüm evlâtlarımıza gerekli imkânları sunmak için çıktık yola…
Okutmak adına:
Bu yolda birlikte yürüyelim ister misiniz?
Hafız annesi Hafız babası olmak istiyorum derseniz Kur’an Kurslarında hafız olmak isteyen öğrencilerimizin hafızlık eğitimi almalarına destek verebilirsiniz.
Gençlik, mutlaka okumalı ve ilim yolunda gençlerin yanında ben de olmalıyım diyorsanız Yüksek Öğrenim yurtlarında kalan öğrencilerimizin üniversite öğrenimlerine destek verebilirsiniz.
Okuyan ya da okutanlardan olmak duasıyla…

Zor Günlerin Dostu Olmak
Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
Hz. Muhammed (SAV)

Zor günlerin dostu olabilmek ve bu dostluğu İslâm medeniyetinin zerafetiyle buluşturabilmek; niyetlerimizi reklâmın soğuk gölgesinde bırakmadan sahibine ulaştırabilmek için vakfımız bünyesinde gerçekleştirilecek olan hayır pazarlarına, gönül ziyaretlerine katılabilir, kimsesiz çocuklar, sokak çocukları ile kimsesiz büyüklerimiz; dedelerimiz ve ninelerimiz için başlatacağımız projelerimize destek verebilirsiniz.

Güzel Günlere Paydaş Olmak
Eğitim, kültür, sanat adına vakfımızın gerçekleştireceği faaliyetlere maddî manevî destek vererek ya da bu alanlarda gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinizi, projelerinizi vakfımıza sunarak insanlık adına hayata geçirilecek olan güzel hizmetlerin inşa ettiği güzel günlere paydaş olabilirsiniz.


 

© 2010 Muradiye Kültür Vakfı, Ankara
Her hakkı saklıdır. Kaynak verilmeksizin alıntılama yapılamaz.