İrtibat Numarası
03123588094
Dil Seçin
tren
Dil Seçin
tren

Simgemiz

Simgemiz (Logomuz ) ve Anlamı
Türk İslâm Mimarî Sanatı’nın en çok sevilen ve en zengin motiflerini teşkil eden yıldız ve çokgen motifleri, Kur’an’da her an zikredilen
“Gözünü bir daha bir daha çevir bak istersen; sonunda o göz sana dönecektir, âciz ve bitkin .Dünya semasını yıldızlarla donattık, ederim ki yemin.” (Mülk 3,4,5)
Bu tefekkür ayetlerinin bir neticesidir.

Burada çizgiler, belli bir düzen içerisinde öyle zikzaklar çizerek devam ederler ki insanın gözü onları takip etmekte aciz kalır. Bu Allah’ın Ezelî ve Ebedî oluşunun çizgilerle ifadesinden başka bir şey değildir.  Simgemiz olarak tercih ettiğimiz bu motifte yer alan on çokgen ve ortasındaki bir yıldız toplamda on bir etmekte ve bu on bir geometrik şeklin her biri de vakfımızın sahiplendiği on bir değeri simgelemektedir.

Değerlerimiz ve Simgeleri
1. Kur’an : İslâm
2. Kalem : Lisan
3. Bayrak : Vatan
4. Kütüphane : İlim
5. Dede-nine : Aile
6. Sadaka taşı :Yardımlaşma, zerafet
7. Vav : Vefa,birlik
8. Fincan : Muhabbet, sevgi, saygı
9. Ud : Mûsiki
10. Ebru : Sanat, Estetik,
11. Ev : Çevre,Mimarî

Simgelerimizin bizleri davet ettiği değerler
Kur’an-ı Kerim : Hayatı Kur’anla okuyabilmek…
Kalem : “Kâmus, namustur…” hakikatini hatırlamak ve “dil”imize ihanet
etmeden kelâmın manasından kemali devşirebilmek…
Bayrak : “Dur Yolcu! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı…” hitaplarının muhatabı olabilmek…
Kütüphane : İlim semasına akıl ve gönül kanatlarıyla yükselebilmek…
Dede-nine-torun : Dede, nine, torun… ailemizin manası “büyük” kelimesinde gizliydi; anamız ve atamız ömrümüzün bereketiydi…” diyerek “Ne ettik ömrümüze, ne ettik ömrümüzü?” diye bir soruyu hatıra getirebilmek…
Sadaka Taşı : Sadaka taşlarından ilham alabilmek ve emaneti sahibine ulaştırmadaki zerafeti günümüze tercüme edebilmek…
Vavlar : “Vav”ın zerafetinde vahdetle tanışmak; “vav”ın nezaketinde bir ve diri olabilmek… Ve dahi “vav” lardan sakınabilmek…
Fincan : “Bir fican kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözünün ilhamıyla dost
meclislerini yeniden inşa edebilmek…
Ud : Çok insan anlamaz eski mûsikimizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden derken “biz” i hatırlayabilmek…
Ebru : Ahde vefanın renkleriyle suyu bestelemek…Sanatın icrasını böylece dinleyebilmek…
Ev : Bir zamanlar evlerimizin, mahallemizin de bir şahsiyeti olduğunu fark edebilmek ve günümüzün zevksizlik abidesi apartmanlarına bu hakikati haykırabilmek…